Kepa & Free Spirits - Zaveštanje

600,00 din

1 I to je za ljude
2 Daire
3 Ogledalo
4 Kad spavaš sam
5 Cigansko srce
6 Plava pesma
7 Južni voz
8 Ljudi nije fer - live
9 Šumadijski bluz - live
10 Nevidljive terazije - live
11 Slikar sa Pikadilija - live
12 Kornjačina koža
13 Satelit - live
14 Drum solo - live
15 Crna dama - live
16 Tendži Tandži - live

  • Šifra:6516
Proizvođači