Kurs Nemačkog jezika - Das ABC Deutsch

339,00 din

10 lekcija - priručnik + audio CD

Kako da:
- uz pomoć audio-vizuelnog metoda savladate elementarni nivo nemačkog jezika;
- koristite CD i priručnik.

Svrha ovog kursa je da vam omogući da, učeći samostalno, savladate osnovno sporazumevanje u određenim situacijama. Kurs je namenjen onima koji do sada nisu učili nemački jezik ili su ga učili davno, a potrebno im je da za kratko vreme steknu bar elementarno (početno) znanje gramatike i sporazumevanje za osnovnu komunikaciju.

Svaka lekcija se sastoji od 4 dela:
1. Lekcija - daje nove reči / uz svaki segment lekcije je rečnik
2. Ponovite - svrha je vežbanje izgovora i lakše memorisanje
3. Vežbanja - primena stečenog znanja
4. Gramatičko objašnjenje

Preporučujemo:
- da CD i priručnik koristite istovremeno;
- da ponavljate glasno i više puta, nove reči, fraze i gramatičke šeme;
- da pređete na sledeću lekciju tek kada potpuno savladate prethodnu;
- da pažljivo pratite sve opcije ukoliko je dat samo pojedinačni primer;
- da prvo prepisujete pojedinačne reči, fraze, pa cele rečenice, a kasnije da ih pišete kao diktat, koristeći CD.


  • Šifra:5654
Proizvođači
Pridružite nam se na Facebook-u