Obaveštenje o privatnosti

Svi Vaši lični podaci uneti prilikom registracije, isključivo su poznati Music Box online store.
Podaci neće biti upotrebljeni za bilo koju drugu namenu, sem za popunjavanja računa i garantnog lista za kupljene proizvode koji to zahtevaju.
Podaci mogu biti iskorišćeni i za dostavu robe na Vašu adresu koju ste popunili prilikom registracije na sajtu, pod uslovom da ste Vi naveli da želite da vam kupljena roba bude isporučena na kućnu adresu ili adresu koju ste naveli za isporuku.

.
Proizvođači