Pomoć oko pretrage

Ključne reči se mogu razdvojiti pomoću AND i/ili OR za veću kontrolu rezultata pretrage.

Na primer, Microsoft AND miš bi vratilo rezultate koji sadrže obe reči. Ali, za miš OR tastatura, rezultati bi sadržali ili jednu ili obe reči.

Tačne fraze možete pretraživati tako što će te ih postaviti između znakova navoda " "

Na primer, "notebook computer" generisaće pretragu isključivo za one reči koje se nalaze jedna pored druge.

Zagrade se mogu koristiti dalje za skupine rezultata.

Na primer, Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").
Zatvori prozor [x]